Cele i zadania

Główne zadania GCI to:


  • bezpłatna możliwość korzystania z komputera oraz ksero,

  • zapewnienie mieszkańcom wszechstronnej wiedzy i informacji w oparciu o zasoby Internetu,

  • stworzenie osobom bezrobotnym możliwości dostępu do pełnej gamy usług teleinformatycznych,

  • udzielanie informacji o wydarzeniach kulturalnych mających miejsce w miejscowości Radlin.


GCI realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  • ścisłą współpracę z ponadgimnazjalnymi szkołami z terenu powiatu wodzisławskiego i okolic, gdzie kształci się radlińska młodzież,

  • rozpowszechnianie publikacji i innych materiałów informacyjnych na temat aktywnego poruszania się na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy,

  • rozpowszechnianie publikacji i innych materiałów informacyjnych na temat wydarzeń kulturalnych.
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Szukając informacji o regionie:

Przeglądam informacje w prasie
Przeglądam informacje w Internecie
Odwiedzam GCI
Odwiedzam Punkty Informacji Turystycznej

 
echo "
1Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo

";