O GCI

Jak to się wszystko zaczęło...
Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” w listopadzie 2002 roku ogłosiło konkurs grantowy na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. Do udziału w konkursie przystąpił także Urząd Miasta Radlin. W wyniku oceny złożonych wniosków zatwierdzono do realizacji Projekt „Awans” zakładający utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Radlinie. Urząd Miasta Radlin otrzymał od ówczesnego MGPiPS dofinansowanie, za które zakupiono 10 komputerów oraz niezbędne wyposażenie (biurka, krzesła, regały).
W 2005 r. Gminne Centrum Informacji złożyło Projekt „AWANS +” dotyczący rozwoju działalności Gminnego Centrum Informacji w Radlinie, który został pozytywnie rozpatrzony.
Funkcjonowanie GCI... 
GCI funkcjonuje jako komórka Urzędu Miasta w Radlin, swoją działalność rozpoczęło w lutym 2003 roku. Początkowo znajdowało się ono przy ulicy Solskiego 15 (na parterze budynku OPS). Tam GCI funkcjonowało do końca roku 2005. Z początkiem roku 2006 zostało przeniesione do centrum, gdzie funkcjonuje po dziś dzień.
GCI w Radlinie było pierwszym tego typu ośrodkiem w powiedzie wodzisławskim, co więcej jednym z pierwszych w województwie śląskim. Placówka ta bardzo szybko znalazła partnerów wśród działających w Radlinie instytucji m.in. Forum Firm Miasta Radlin, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Biuro Porad Obywatelskich.
Z czasem przy GCI zawiązane zostało Stowarzyszenie Inicjatywa, którego celem jest wspieranie osób bezrobotnych. Założyły je osoby na co dzień współpracujące z GCI. Stowarzyszenie stara się pozyskiwać dodatkowe środki, dzięki którym możliwa jest realizacja dodatkowych działań dla osób bezrobotnych oraz wzbogacanie oferty GCI.
Głównym założeniem GCI jest stworzenie mieszkańcom warunków umożliwiających dostęp do szerokiej informacji, ułatwiającej poruszanie się po rynku pracy.
Od początku swojego istnienia instytucja ta jest bardzo pozytywnie odbierana przez społeczność lokalną.
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Szukając informacji o regionie:

Przeglądam informacje w prasie
Przeglądam informacje w Internecie
Odwiedzam GCI
Odwiedzam Punkty Informacji Turystycznej

 
echo "
1Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo

";